Haptotherapie Carin van Hooff

Kampen en Dronten


Algemene voorwaarden praktijk voor Haptotherapie Carin van Hooff


Behandeling

Een behandeling Haptotherapie duurt ongeveer 60 minuten.

Als u nog niet eerder bij mij bent geweest is de eerste afspraak een kennismakingsgesprek. Vaak duurt deze afspraak wat korter dan een behandel-sessie.

Na drie behandelingen vindt er meestal een evaluatie plaats. Daarin wordt bekeken of de therapie aansluit bij uw verwachtingen en of het voorzetten van de behandeling gewenst is.

Tijdens de behandeling wordt er gewerkt met gesprekken, oefeningen en het werken op de behandelbank. Aanraking speelt daarbij vaak een rol.

Aan het eind van een behandeltraject vindt er een afrondende sessie plaats waarbij er wordt geëvalueerd.Afspraak

Het verzetten of annuleren van een afspraak kan door in te spreken op het antwoordapparaat van de praktijk of via de mail

Het verzetten of annuleren van een afspraak is kosteloos, mits deze plaats vindt 24 uur voor de geplande afspraak.

Bij het niet verschijnen op de afspraak zonder bericht of later dan 24 uur, kan de therapeut de sessie in rekening brengen.Betaling

De kosten van een behandeling zijn te vinden op de website of telefonisch op te vragen. U krijgt de factuur via de mail toegestuurd na de sessie.

De betalingstermijn is 14 dagen.

Wanneer na verstrijken van de betalingstermijn niet is betaald, ontvangt u een herinnering via de mail of de post met het verzoek alsnog te betalen.

Wanneer u na de tweede herinnering niet heeft betaald wordt het incassobureau (DAS) ingeschakeld.

De kosten voor de incasso komen dan voor uw rekening.Geheimhouding

De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de therapie van de cliënt of uit andere bron heeft gekregen.

Uw gegevens worden daarom niet aan derden verstrekt, ook niet aan uw naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven

De enige uitzondering is als door deze geheimhouding uw eigen veiligheid of die van anderen in gevaar komt. In deze gevallen kan de therapeut genoodzaakt zijn te overleggen met bijvoorbeeld de huisarts of een andere professional.


Overleg met derden

Voor een goede behandeling kan het nodig zijn om te overleggen met andere behandelaars die bij uw situatie betrokken zijn (psycholoog, maatschappelijk werk, huisarts, etc.) Hiervoor moet u schriftelijk toestemming geven, anders is dit overleg niet mogelijk vanwege het hier boven beschreven beroepsgeheim.

Vaak bestaat dit contact met andere behandelaars uit een brief of mail met daarin de reden van aanmelding en het doel van de behandeling. Na afsluiting ontvangt de behandelaar bericht over de datum van afronding en het resultaat.

In een aantal gevallen is persoonlijk of telefonisch contact gewenst om de begeleiding op elkaar af te stemmen. U hoort het altijd van de therapeut als dat in uw geval zo is.


Schade

De therapeut is niet aansprakelijk voor materiele of immateriële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit behelst ook zoek geraakte spullen.


Klachten

Indien u een klacht heeft, laat mij dit dan zo spoedig mogelijk weten. Ik zal mijn best doen om samen met u tot een oplossing te komen.

Indien dat niet het gewenste effect heeft, kunt u de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van de Vereniging Voor Haptotherapeuten. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.